Poznaj moje kompetencje...

0

     lat

doświadczenia w prowadzeniu biznesu

Jestem założycielką i prezesem Polskiego Centrum Edukacji Prawnej - placówki, zajmującej się kształceniem i doskonaleniem zawodowym mediatorów. Mój zespół składa się z wybitnych specjalistów, nauczycieli akademickich posiadających stopnie naukowe, adwokatów, radców prawnych, psychologów i mediatorów. Klientami PCEP są między innymi instytucje publiczne, uczelnie państwowe, organizacje samorządowe i  członkowie prawniczych izb zawodowych. 

Przez piętnaście lat prowadziłam    swoją kancelarią  na warszawskim Bemowie i zarządzałam zespołem adwokatów i radców prawnych. Kancelaria przez 5 lat z rzędu nagradzana była w konkursach branżowych

Doświadczenie biznesowe:

Moje publikacje, wydawane są przez wiodące czasopisma naukowe znajdujące się na listach ministerialnych m.in Monitor Prawniczy i  ADR Arbitraż i Mediacje, wyd. CH Beck .

Aktywnie uczestniczę w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Jestem pracownikiem naukowo - dydaktycznym (prof. ucz.). Prowadzę wykłady i ćwiczenia z prawa cywilnego (ogólnego, rzeczowego, zobowiązań), spadkowego, rodzinnego i postępowania cywilnego 

Wykładałam na wielu wydziałach prawa zarówno w Polsce jak i poza jej granicami (m.in w Londynie i Brukseli).

Każdego roku jestem promotorem co najmniej 30 magistrantów, a także recenzentem artykułów naukowych i prac dyplomowych.

Doświadczenie naukowe:

             Wykształcenie

 

  • stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskałam na podstawie publicznej obrony rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa w Katedrze Prawa Cywilnego ALK

  • tytuł zawodowy magistra prawa uzyskałam na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w 2011 

  • w 2020 r ukończyłam studia podyplomowe na ABS w Londynie zwieńczone nadaniem tyt. zawodowego LL.M

  • regularnie uczestnicze w szkoleniach i konferencjach naukowych stale podnosząc swoje kwalifikacje

Moje nagrody i wyróżnienia

Brylanty Łazarskiego

tytuł "Brylant Łazarskiego" nadany przez JM Rektora prof. Macieja Rogalskiego w 30lecie istnienia Uczelni

LadyBusiness Awards

wyróżnienie za aktywne wspieranie młodych kobiet w ich rozwoju naukowym, biznesowym i osobistym

Forbes

lista 25 najwybitniejszych polskich prawniczek w biznesie 

Osobowość 35- lecia Wolności RP 

w kategorii działalność naukowa, edukacyjna i badawczo - rozwojowa

poznaj ofertę mentoringową

prof. ucz. dr n. pr.

Małgorzata Wojciechowicz

Zaobserwuj mnie

Menu

Adres

Powstańców Śląskich 103/2,  01-355 Warszawa

Kontakt

www.wojciechowicz.co