Poznaj ofertę kompleksowych programów mentoringowych,

 

Jak wygląda program mentoringowy?

Planowanie i przygotowanie:

Analiza potrzeb i ustalenie celów programu

Proces mentoringowy:

Regularne cykliczne spotkania (sesje mentoringowe) , podczas których mentor i mentee pracują nad ustalonymi celami.

Zakończenie i refleksja:

zakończenie programu z podsumowaniem osiągnięć, ustalenie planów na przyszłość i dalszych etapów rozwoju

Jak wygląda program mentoringowy?

Postępowanie po sesji

Refleksja i implementacja: mentee angażuje się w realizację ustalonych zadań, dokonując refleksji nad omówionymi zagadnieniami

Planowanie działania: 

opracowanie strategii działania i zadań, które mentee ma podjąć w celu realizacji określonych celów

Synthesis: 

podsumowanie kluczowych punktów dyskusji i ustalonych zadań

Planowanie Następnego Spotkania:

ustalenie terminu kolejnej sesji i tematów do omówienia.

Rozpoczęcie sesji od powitania i krótkiej wymiany uwag

Przegląd postępów:

 analiza osiągnięć i postępów mentee od ostatniego spotkania

Dyskusja merytoryczna: 

skupienie się na omówieniu przygotowanych przez mentee tematów, z uwzględnieniem wyzwań zawodowych, aspiracji rozwojowych oraz strategii osiągania celów

Doradztwo i wsparcie: 

mentor udziela konsultacji, dzieląc się swoimi doświadczeniami, perspektywami proponując możliwe rozwiązania i techniki

Jak przebiegają sesje mentoringowe?

 

 •  Rozwój Umiejętności Liderskich:  mentoring pomaga w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji przywódczych, niezbędnych w zarządzaniu zespołami i prowadzeniu projektów.

 • Strategiczne Planowanie Kariery:  mentoring wspiera w definiowaniu i realizacji  ścieżki kariery, pomagając w podejmowaniu świadomych decyzji zawodowych.

 • Rozwój Sieci Profesjonalnych Kontaktów: mentoring to także dostęp do sieci kontaktów mentora umożliwia mentee nawiązywanie cennych relacji biznesowych i rozszerzanie własnej sieci.

 • Zrozumienie Dynamiki Biznesowej: mentoring pozwala na głębsze zrozumienie mechanizmów rynkowych, trendów branżowych oraz strategii biznesowych.

 • Zwiększenie Efektywności i Produktywności:  przez udzielanie praktycznych porad, mentoring pomaga w lepszym zarządzaniu czasem i zasobami.

 • Wsparcie w Rozwiązywaniu Problemów:    mentor dostarcza nowych perspektyw i pomaga w znalezieniu efektywnych rozwiązań dla trudnych wyzwań biznesowych.

 • Wzmocnienie Pewności Siebie: regularna interakcja z doświadczonym mentorem wzmacnia pewność siebie mentee, szczególnie w zakresie podejmowania decyzji i wystąpień publicznych.

 • Rozwój Kompetencji Miękkich: takie aspekty jak inteligencja emocjonalna, zarządzanie stresem, umiejętność pracy zespołowej są rozwijane przez interakcje i dyskusje z mentorem.

 

korzyści z mentoringu...

w mentoringu naukowym możesz dowiedzieć się ode mnie m.in. jak: 

 • rozpocząć karierę naukową i zrobić doktorat

 • wydać pierwszy artykuł

 • wygladają procesy recenzji prac doktorskich i magisterskich

 • przebiegają egzaminy i w jaki sposób pracuje komisja

 • przygotować się do wystąpienia na konferencji naukowej

 

w mentoringu biznesowym  możesz dowiedzieć się ode mnie m.in. jak: 

 • stworzyć biznes od podstaw lub rozwinąć  obecny

 • kreować markę osobistą

 • zarządzać zespołem

 • wyjść z kryzysu i stanąć na nogi, gdy oprócz pracy masz dzieci i tysiące spraw na głowie i nikogo do pomocy

 

Czego jeszcze mogę Cię nauczyć...

Cennik

program podstawowy

6.500 zł

analiza potrzeb i zdefiniowanie celów programu

cykl 5 indywidualnych sesji mentoringowych

zakończenie programu z podsumowaniem osiągnięć, ustalenie planów na przyszłość i dalszych etapów rozwoju

umów się

program rozszerzony

9.000 zł

analiza potrzeb i zdefiniowanie celów programu

cykl 8 indywidualnych sesji mentoringowych

zakończenie programu z podsumowaniem osiągnięć, ustalenie planów na przyszłość i dalszych etapów rozwoju

umów się

jednorazowa konsultacja

1.500 zł

umów się

poznaj ofertę mentoringową

dr n. pr. Małgorzata Wojciechowicz, prof. CH

Zaobserwuj mnie

Menu

Adres

Powstańców Śląskich 103/2,  01-355 Warszawa

Kontakt

www.wojciechowicz.co